Landelijke organisatie ondernemingsraden - LO-OR.nl

Kennisplatform voor medezeggenschap

De werkwijze van het landelijk platform voor medezeggenschap is anders, dan u van andere spelers op het terrein van de medezeggenschap gewend bent, om meerdere redenen.

LO-OR is een kennisplatform zonder eigen trainers, zonder adviseurs, maar wel met vakbekwame gemotiveerde medewerkers, die de medezeggenschap op een hoger niveau willen tillen.

En bovenal beschikt het kennisplatform, hoe kan het ook anders, over een zeer uitgebreid kennisnetwerk.

De landelijke organisatie ondernemingsraden wil u als ondernemingsraad en of individueel ondernemingsraadslid ondersteuning bieden op die momenten dat u daaraan behoefte heeft, met voor u van toepassing zijnde zaken.

Of u nu voorzitter, secretaris bent, of dat u als commissielid met specifieke vragen zit, wij kunnen als kennisplatform u op de specialistische terreinen ondersteunen. 

LO-OR ontwikkelt de daartoe benodigde kennis niet zelf maar bundelt, controleert en brengt partijen tot elkaar.

Bovendien zorgt zij voor de noodzakelijke inbreng van behoeften bij betrokken aanbieders en is zij gesprekspartner van de (semi)(overheids)organisaties op het terrein van de medezeggenschap.