Landelijke organisatie ondernemingsraden - LO-OR.nl

Kennisplatform voor medezeggenschap

ZZP'ers verdienen bij de landelijke organisatie voor ondernemingsraden een speciale plaats.  

Of het hierbij nu gaat of zij als zelfstandigen werkzaam zijn bij organisaties en daarin een rol willen vervullen binnen de medezeggenschap, of wanneer zij als zelfstandigen ingehuurd zijn door de ondernemingsraden, bijvoorbeeld als ambtelijk secretaris.  

Hun positie verdient door hun speciale positie ook specifieke kennis en extra aandacht binnen de vanouds traditionele regelgeving rond de ondernemingsraden.  Meer dan welke groep ook is voor hen maatwerk een vereiste, naast nog noodzakelijk lobbywerk ter verbetering van hun (rechts)positie.


Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen wordt de rol van de ZZP'er binnen de wereld van de medezeggenschap elke dag groter en belangrijker, reden waarom wij dan ook als landelijke organisatie ondernemingsraden aparte aandacht besteden aan de mogelijkheden en de daarbij ook optredende valkuilen die dit met zich brengt. 


Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van de landelijke organisatie ondernemingsraden, geeft u dan ook expliciet aan dat u ZZP'er bent,  Ook wanneer u bijvoorbeeld naast een reguliere baan, deels als ZZP'er actief bent.