Landelijke organisatie ondernemingsraden - LO-OR.nl

Kennisplatform voor medezeggenschap

De Personeelsvertegenwoordiging

Wanneer een bedrijf 10 tot 50 werknemers in dienst heeft, dan kan een bedrijf een personeelsvertegenwoordiging (PVT) instellen. Een pvt is verplicht als de helft van de werknemers daarom vraag of als het in de cao staat.

Bedrijven met minder dan tien werknemers kunnen op vrijwillige basis een pvt instellen. 

De leden van de pvt worden gekozen door de werkgever en de werknemers. Dit gebeurt met een geheime schriftelijke stemming. De pvt bestaat uit minstens drie werknemers. Net als bij de ondernemingsraden overlegt de personeelsvertegenwoordiging met de werkgever over het bedrijf, het werk en de arbeidsomstandigheden.

De personeelsvertegenwoordiging heeft de volgende rechten: 

  Adviesrecht:
  Voor besluiten van de werkgever die belangrijke gevolgen hebben voor minstens een kwart van de werknemers, is de werkgever verplicht om advies te vragen aan de pvt. De werkgever moet het advies serieus meewegen in de besluitvorming.

  Instemmingsrecht: 
  Als de werkgever personele regelingen (bijvoorbeeld werktijden, arbeidsomstandigheden, veiligheid en ziekteverzuim) wil veranderen, moet de pvt toestemming geven aan de werkgever.

  Recht op informatie: 
  De werkgever is verplicht om de pvt regelmatig op de hoogte te stellen van bijvoorbeeld de resultaten van het bedrijf en het sociale beleid. Dit mag mondeling en schriftelijk.

Let op: Bedrijven met minder dan tien werknemers kunnen op vrijwillige basis een pvt instellen. Deze pvt heeft dan alleen instemmingsrecht over werktijdregelingen. Een bedrijf met meer dan 50 werknemers is verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen.

Bron CNV