Landelijke organisatie ondernemingsraden - LO-OR.nl

Kennisplatform voor medezeggenschap

Inspraak en medezeggenschap zijn in Nederland verregaand geregeld en wettelijk verankerd. 

Toch blijft er een grote behoefte aan ondersteuning van deze veelal middels ondernemingsraden* gecreëerde invulling.

Een behoefte die veelal wordt ingevuld door trainingsbureau's, vakbonden en brancheorganisaties, die ieder vanuit hun eigen doelstellingen daaraan invulling geven.

Veelal zonder oog te hebben voor dat wat als u individueel ondernemingsraadslid, ongeacht uw functie nodig heeft, en veelal slechts vanuit een commercieel oogpunt.

Reden voor de komst van de landelijke organisatie ondernemingsraden.

* ook de personeelsvertegenwoordigingen en hun individuele leden zijn bij LO-OR aan het goede adres.

Speciale aandacht is er ook voor de ZZP'ers die actief zijn bij- of voor ondernemingsraden,