Landelijke organisatie ondernemingsraden - LO-OR.nl

Kennisplatform voor medezeggenschap

Wij vragen van u, als u van onze diensten gebruik wilt maken, geen lidmaatschapsgeld, geen jaarlijkse contributie, slechts een eenmalige bijdrage van € 15* per individueel persoon of € 75* per ondernemingsraad, waarmede u ons toestemming geeft u langs o.a. de digitale snelweg op de hoogte te houden van de maatschappelijke ontwikkelingen in uw werkveld. Tevens geeft u dit een persoonlijke toegangscode waarmee u gebruik kunt maken van onze individuele dienstverlening en ondersteuning tegen transparante, vooraf bekende kosten, verbonden aan uw specifieke informatiebehoefte. * Bedrag is exclusief 21 % BTW.