Landelijke organisatie ondernemingsraden - LO-OR.nl

Kennisplatform voor medezeggenschap

Wij willen graag uw mening horen over actuele onderwerpen.

Uitspraak rechter in de zaak DA, een afkalving van de rechten van ondernemingsraden.

Denkt u dat door de uitspraak van de rechter de invloed van de ondernemingsraden is afgenomen?

  Ja, hiermede is een nieuw precedent geschapen.   Mogelijk, zullen bepaalde bedrijven van deze mogelijkheid gebruik maken.   Nee,ik denk dat dit wel weer wettelijk gerepareerd wordt.