Landelijke organisatie ondernemingsraden - LO-OR.nl

Kennisplatform voor medezeggenschap

.Ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij wijziging pensioenregeling

 

Werknemers krijgen via ondernemingsraden (OR) meer invloed op hun pensioenregeling. De OR krijgt namelijk het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van een pensioenregeling.

Nu heeft de OR bij een ondernemingspensioenfonds alleen instemmingsrecht wanneer de werkgever van plan is een pensioenregeling vast te stellen of in te trekken, maar niet als de werkgever de pensioenregeling wil wijzigen.

Meer lezen 

Bron Rijksoverheid .nl     


Curator DA hoefde advies ondernemingsraad niet af te wachten    

De ondernemingsraad (OR) van DA heeft een tegen de curator aangespannen rechtszaak verloren. De curator was niet verplicht om advies van de OR in te winnen alvorens een doorstart te realiseren, zo heeft de rechter besloten. 

Meer lezen 

Bron Retailnieuws.nl 

Graag horen wij over dit onderwerp uw mening.


Kamer stemt voor inspraak werknemers bij faillissement 

Werknemers krijgen een plek aan de tafel wanneer een faillissement wordt voorbereid. De Tweede Kamer heeft dinsdag een voorstel van de PvdA hiervoor aangenomen.

Meer lezen.


Bron Nu.ANP